infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Kaziuk Suwalski - Suwałki 3 marzec 2013

Kaziuk Suwalski - Suwałki 3 marzec 2013

XIV KAZIUK SUWALSKI

Jarmark odbędzie się na ulicy Patli i fragmentu ul. Witosa

(obok kościoła p.w. św. Kazimierza Królewicza)

niedziela 3 marca 2013, w godzinach 10-15

Kaziuk_Suwalski

Kaziuk Suwalski, czyli „jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach” wywodzi się ze wspólnej  dla Polski i Litwy tradycji uczczenia świętego Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, której Suwalszczyzna była częścią do 1795 r.

Podobnie jak w Wilnie, gdzie główny historyczny jarmark od ponad 400 lat funkcjonuje obok kościoła św. Kazimierza, również w Suwałkach organizowany jest przy parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza.

Dzięki staraniom organizatorów – Suwalskiego Ośrodka Kultury działającego wspólnie z parafią p.w. św. Kazimierza – udaje się zachować historyczną ciągłość kulturową Kaziuka Suwalski, który podobnie jak jego pierwowzór, Kaziuk Wileński, zmienia charakter w zależności od terminu, w jakim się odbywa. Gdy odpust kazimierski przypada w karnawale – impreza ma charakter ludyczny, jeśli w Wielkim Poście – refleksyjny. Tegoroczny XIV Kaziuk Suwalski przypada już w Wielkim Poście; w kościele przed mszami wykonywane będą staropolskie pieśni wielkopostne.

Na kiermaszu, czyli odpustowym jarmarku, można będzie kupić rękodzieło ludowe zarówno z Suwalszczyzny, jak i będące dziełem litewskich twórców, specjalnie na ten dzień zapraszanych do Suwałk. Uczestnicy Kaziuka Suwalskiego cenią sobie możliwość zakupu tradycyjnych pisanek, cieszących oko podwileńskich palm wielkanocnych, dawnych zabawek ludowych, wyrobów garncarskich, kaziukowych serc z piernika z sentencjami, czy obwarzanek „prawie smorgońskich”. W trakcie każdego suwalskiego Kaziuka prezentowane są także pokazy dawnego rzemiosła ludowego.

W „XIV Kaziuku Suwalskim” planujemy udział ok. 120 twórców rękodzielników, a także ok. 40 członków zespołów i solistów reprezentujących autentyczną tradycję regionu Suwalszczyzny.

Impreza nie jest biletowana.

Serdecznie zapraszamy!