infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Parki narodowe

Parki Narodowe i Krajobrazowe w województwie podlaskim

Białowieski Park Narodowy

Email Drukuj

Więcej…

Białowieski Park Narodowy położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej.  Jako jedyny polski obiekt przyrodniczy jest wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Stanowi też najważniejszą – centralną strefę Rezerwatu Biosfery Białowieża.

Biebrzański Park Narodowy

Email Drukuj

Więcej…Biebrzański Park Narodowy utworzony 09.09.1993 r. jest największym parkiem narodowym w Polsce. Powierzchnia Parku wynosi 59223 ha z czego obszary leśne zajmują - 15547 ha, grunty rolne - 18182 ha, a nieużytki - słynne Bagna Biebrzańskie, w rzeczywistości najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy - 25494 ha.

Narwiański Park Narodowy

Email Drukuj

Więcej…Narwiański Park Narodowy został powołany na mocy Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 roku. Położony jest w północno-wschodniej Polsce, województwie podlaskim, 30 km na zachód od Białegostoku. Jego granica przecina obszar dwóch powiatów (białostockiego i wysokomazowieckiego) i siedmiu gmin (Choroszcz, Tykocin, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Kobylin Borzymy, Sokoły).

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Email Drukuj

Więcej…Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego został powołany w 1988 r. w celu zachowania najcenniejszych walorów tego terenu. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych w Polsce. Wykazuje sporo cech naturalności z ekotypem sosny supraskiej, urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi źródliska i bogatym światem ptaków. Oprócz wspaniałej przyrody Puszcza ma do zaoferowania liczne walory kulturowe i pamiątki historii.

Wigierski Park Narodowy

Email Drukuj

Więcej…Wigierski Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1989 roku. Z 23 parków narodowych Polski jest jedenym z największych parków narodowych gdyż zajmuję powierzchnię 15086 ha, w tym 2908 ha zajmują tereny wodne. Położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego, zwartego kompleksu leśnego na Niżu Środkowoeuropejskim, który wraz z lasami na terytorium Litwy i Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów. Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Email Drukuj

Więcej…Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie położony jest w województwie podlaskim, w odległości ok. 70 km na zachód od Białegostoku, a jego zachodnia granica styka się z miastem Łomża. Został utworzony w roku 1994 i obejmuje powierzchnię 7 354 ha na terenach gmin: Łomża, Piątnica, Wizna. Powierzchnia otuliny wynosi 12 311 ha.

Zobacz również:

Aktualnie przeglądana strona nie jest artykułem - brak powiązań


Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79